Tech Advise

Loading

Detaljeret Uddannelses-liste

1 Folkeskolens Afgangsprøve. Folkeskolen. 7 år. 1974
2 Realeksamen Folkeskolen. 3 år. 1977
3 Traktormekaniker Uddannelse. Værksted. 3 år. 1980
4 Værnepligt. Den kongelige Livgarde. 9 mdr. 1981
5 Fejlfinding trin 1. Metalindustriens Efteruddannelse. 3 uger. 1987
6 Fejlfinding trin 2 . Metalindustriens Efteruddannelse. 2 uger. 1987
7 Fejlfinding trin 3. Metalindustriens Efteruddannelse. 3 uger. 1988
8 Fejlfinding trin 4 . Metalindustriens Efteruddannelse. 2 uger. 1988
9 PLC. Styringer 1. Metalindustriens Efteruddannelse. 5 dage. 1989
10 PLC. Styringer 2. El-Fagets Uddannelsesnævn. 5 dage. 1989
11 Introduktion i mikroprossorer. Metalindustriens Efteruddannelse. 5 dage. 1989
12 Automatikmekaniker(Supplerende svendebrev)     1989
13 "Tysk 1.  ""Statskontrolleret prøve""." V.U.C. 1 år. 1990
14 Køle og fryseteknink TIC-Fyn. 5 dage. 1990
15 Kølevandsbehandling Hydro-X 1 dag. 1991
16 Virksomhedsorganisation. Teknonomkursus. 1 år. 1991
17 Virksomhedsøkonomi. Teknonomkursus. 1 år. 1991
18 "Dupline""2 leder transmissionsystemer""" Electromatic 1 dag. 1992
19 Kalibrering. S & Q Tech. 1 dag. 1992
20 PLC programmering DOX 5. Alfa Laval Automation. 1 uge. 1992
21 Service Kvalitet. MD Food's Intern v.Teddy Andersen. 1 dag. 1993
22 Trykluftbehandling. Atlas Copco. 1 dag. 1993
23 Mødeledelse. SALA 3 dage. 1993
24 L-Laus Grundkursus. El-Fagets Uddannelsesnævn. 1 dag. 1994
25 Dansk køledag. Danmarks mejeritekniske Selskab. 1 dag. 1994
26 Måleteknik. El-Fagets Uddannelsesnævn. 5 dage. 1994
27 Procesintroduktion. Metalindustriens Efteruddannelse. 5 dage. 1994
28 Informationsteknologi. Teknonomkursus. 1 år. 1994
29 Målrettet miljøstyring. DTI. 1 dag. 1994
30 PLC programmering DOX 10-SC 35. Alfa Laval Automation. 5 dage. 1995
31 Delegering 1 - Praktisk Ledelse. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser. 3 dage. 1995
32 PLC programmering DOX 10-SC 125. Alfa Laval Automation. 5 dage. 1995
33 Ledelses og samarbejdsteknik. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser. 4 dage. 1995
34 Delegering 2 - Praktisk Ledelse. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser. 3 dage. 1995
35 Arbejdsret 1 . Teknonomkursus. 1 år. 1995
36 Arbejdspsykologi  1. Teknonomkursus. 1 år. 1995
37 Brandkursus. Falck's Redningskorps. 1 dag. 1995
38 Arbejdspsykologi  2. Teknonomkursus. 1 år. 1996
39 Teknonom i  Ledelse.     1996
40 Arbejdsmarkedsforhold. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser. 3 dage. 1996
41 Mundligkommunikation/Assertionstræning. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser. 3 dage. 1996
42 Mundligkommunikation/Videregående. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser. 3 dage. 1996
43 "Grundlæggende ""Ledelse af Mennesker""." DIEU. 3 dage. 1997
44 "Grundlæggende ""Ledelse af forandringer""." DIEU. 3 dage. 1997
45 "Grundlæggende ""Ledelse af konflikter""." DIEU. 3 dage. 1998
46 Servicekvalitet. AMU-Center Vendsyssel. 5 dage. 1998
47 Microsoft Project. Vest Plan 2 dage. 1998
48 HACCP Auditor. TQM  V.   K.E.Jensen 3 dage. 1999
49 Materialevalg. MD Food's Intern v.Erik Ole  Jensen. 1 dag. 1999
50 EU maskindirektiv CE mærkning. DTI Vejen. 3 dage. 2000
51 Microsoft Project. Vest Plan 1 dag. 2000
52 "Auto Cad ""Lay out""." Cad Concept. 1 dag. 2001
53 "Microsoft Project ""Udvidet""." Vest Plan 1 dag. 2001
54 Hygiejnisk Design af maskinudstyr. Bio Teknologisk Institut. 3 dage. 2002
55 Hygiejne course for food Suppliers. Marks & Spencer. 5 dage. 2002