Tech Advise

Loading

Målgrupper / Koncepter

Udarbejdelse af udbudsmateriale ift. eksterne leverandører.
Udarbejdelse af specifikationer mht. ønskede eksterne ydelser.
Udarbejdelse af flowanalyser med efterfølgende afrapportering.
Udføre optimeringer både teknisk og ledelsesmæssigt.
Projektledelse på alle niveauer.
Ledelsesmæssige opgaver.
Ad hoc opgaver generelt.
Afholde specifikke kurser / seminarer.

Tekniske organisationer:
Indføre / optimere forebyggende og planlagt vedligehold.
Udarbejdelse af specifikationer mht. ønskede eksterne ydelser.
Projektledelse på alle niveauer.
Sparring til ledelse i afdelingen.
Udføre tekniske analyser af udstyr med efterfølgende afrapportering.
Ledelsesmæssige opgaver.
Ad hoc opgaver generelt.
Afholde specifikke kurser / seminarer.

Fødevaremaskineproducenter:
Udarbejdelse af komplette anlægsbeskrivelser iht. kravene i CE-lovgivningen som minimum.
Udarbejdelse af teknisk dokumentation.
Rådgivning vedr. hygiejnisk design af maskinanlæg.
Projektledelse på alle niveauer.
Ledelsesmæssige opgaver.
Ad hoc opgaver generelt.
Afholde specifikke kurser / seminarer.

Bygge og anlægsarbejder til Fødevare producenter:
Rådgivning vedr. hygiejnisk design.
Ledelsesmæssige opgaver.
Ad hoc opgaver generelt.
Projektledelse på alle niveauer.
Byggetilsynsopgaver.

Koncepter til fødevare / udstyrsproducenter:

 1 - *Tech Advise Brugsanvisnings koncept
Sendes elektronisk i originale filformater, bør være sammen med en opgave som udføres på timebasis

 2 - *Tech Advise Dokumentations styrings koncept
Inkl. 3 timers temamøde hos kunde, maksimum 6 deltagere og temamappe til hver deltager

 3 - *Tech Advise Egenkontrol og registrering ved FVST koncept
Eksl. 1 møde i virksomhed, tilpasning og instruktion som udføres på timebasis

 4 - *Tech Advise Forberedelse til CE mærkning koncept
Sendes elektronisk i originale filformater, bør være sammen med en opgave som udføres på timebasis

 5 - *Tech Advise Projekt specifikationer koncept
Sendes elektronisk i originale filformater, bør være sammen med en opgave som udføres på timebasis

 6 - *Tech Advise Sundhed og sikkerhed for projekt koncept
Sendes elektronisk i originale filformater, bør være sammen med en opgave som udføres på timebasis

 7 - *Tech Advise Tema mappe til fødevareproducenter koncept
Inkl. 3 timers temamøde hos kunde, maksimum 6 deltagere og temamappe til hver deltager

 8 - *Tech Advise Tema mappe til udstyrsleverandører koncept
Inkl. 3 timers temamøde hos kunde, maksimum 6 deltagere og temamappe til hver deltager

 9 -*Tech Advise Tema risikovurdering af standardmaskiner
Inkl. 3 timers temamøde hos kunde, maksimum 6 deltagere og temamappe til hver deltager​